Xylota species
(DIPTERA: SYRPHIDAE)


 Xylota angustiventris

 
 Xylota ejuncida

 
 Xylota nemorum

 
 Xylota pigra

 
 Xylota tuberculata

 
 Xylota vecors

 
 Xylota species

 
(Further information on this family)
(Photo Album)