Spilomyia species
(DIPTERA: SYRPHIDAE)


Spilomyia longicornis

 
(Further information on this family)
(Photo Album)