Mallota species
(DIPTERA: SYRPHIDAE)


Mallota  posticata

 
Mallota  cimbiciform

 
(Further information on this family)
(Photo Album)