Eupeodes species
(DIPTERA: SYRPHIDAE)


Eupeodes sp.

 
(Further information on this family)
(Photo Album)