Odontomyia species
(DIPTERA: STRATIOMYIDAE)


Odontomyia arcuata

 
Odontomyia cincta

 
Odontomyia hoodiana

 
Odontomyia nigerrima

 
Odontomyia pilimana

 
Odontomyia pubescens

 
Odontomyia virgo

 
(Further information on this family)
(Photo Album)