Nemotelus species
(DIPTERA: STRATIOMYIDAE)


Nemotelus sp.

 
(Further information on this family)
(Photo Album)