Sargus species
(DIPTERA: STRATIOMYIDAE)


Sargus sp.

 
(Further information on this family)
(Photo Album)