Feltia species
(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)


Feltia jaculifera/subgothica?

 
(Further information on this family)
(Photo Album)