Erannis species
(LEPIDOPTERA: GEOMETRIDAE)


Erannis tiliaria

 
(Further information on this family)
(Photo Album)