Desmia species
(LEPIDOPTERA: PYRALIDAE)


Desmia funeralis

 
(Further information on this family)
(Photo Album)