Eurytomid species
(HYMENOPTERA: EURYTOMIDAE)


Eurytomid BK sp1

 
Eurytomid BK sp2

 
(Further information on this family)
(Photo Album)