Brachypterolus species
(COLEOPTERA: NITIDULIDAE)


 Brachypterolus pulicarius

 
(Further information on this family)
(Photo Album)