Anomala species
(COLEOPTERA: SCARABAEIDAE)


Anomala binotata

 
Anomala sp2
(Further information on this family)
(Photo Album)