Smilia species
(HOMOPTERA: MEMBRACIDAE)


Smilia camelus

 
(Further information on this family)
(Photo Album)