Arthaldeus species
(HOMOPTERA: CICADELLIDAE)


Arthaldeus pascuelis

 
(Further information on this family)
(Photo Album)