Sarcotachina species
(DIPTERA: SARCOPHAGIDAE)


Sarcotachina sinuata

 
(Further information on this family)
(Photo Album)