Plunomia species
(DIPTERA: CHAMAEMYIIDAE)


Plunomia sp

 
(Further information on this family)
(Photo Album)