Seioptera species
(DIPTERA: OTITIDAE)


Seioptera vibrans

 
(Further information on this family)
(Photo Album)