Psuedotephritis species
(DIPTERA: OTITIDAE)


Psuedotephritis vau

 
(Further information on this family)
(Photo Album)