Megaselia species
(DIPTERA: PHORIDAE)


Megaselia spp

 
(Further information on this family)
(Photo Album)