Tachydromia species
(DIPTERA: EMPIDIDAE)


Tachydromia sp

 
(Further information on this family)
(Photo Album)