Cryptopogon species
(DIPTERA: ASILIDAE)

 
Cryptopogon falto

 
(Further information on this family)
(Photo Album)