Anaplectoides species
(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)


Anaplectoides prasina

 
(Further information on this family)
(Photo Album)