Xestia species
(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)


Xestia dolosa

 
Xestia bicarnea

 
(Further information on this family)
(Photo Album)