Faronta species
(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)


Faronta diffusa

 
(Further information on this family)
(Photo Album)