Plusia species
(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)


Plusia balluca

 
Plusia putnami

 
Plusia venusta

 
(Further information on this family)
(Photo Album)