Odontosia species
(LEPIDOPTERA: NOTODONTIDAE)


Odontosia elegans

 
(Further information on this family)
(Photo Album)