Xanthotype species
(LEPIDOPTERA: GEOMETRIDAE)


Xanthotype sospeta

 
(Further information on this family)
(Photo Album)