Epidemia species
(LEPIDOPTERA: LYCAENIDAE)


Epidemia helloides
(Purplish Copper)

 
Epidemia epixanthe
(Bog Copper)

 
(Further information on this family)
(Photo Album)