Gorytes species
(HYMENOPTERA: SPHECIDAE)


Gorytes punctate

 
Gorytini smooth

 
(Further information on this family)
(Photo Album)