Trypoxylon species
(HYMENOPTERA: SPHECIDAE)


Trypoxylon sp

 
(Further information on this family)
(Photo Album)