Xanthonia species*
(COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE)


Xanthonia 10-notata*
*not found at Cedar Creek

 
Xanthonia villosula*
*not found at Cedar Creek

 
(Further information on this family)
(Photo Album)