Kelisia species
(HOMOPTERA: DELPHACIDAE)

 
Kelisia axialis?

 
(Further information on this family)
(Photo Album)